DVOUBAREVNÉ OBLEČENÍ
NAŽEHLOVACÍ APLIKACE
DÁRKOVÉ POUKAZY
OBSAH KOŠÍKU
Košík je prázdný
Utraťte ještě 800 Kč a získejte dárek!
OBLÍBENÉ POLOŽKY
Oblíbené
KRÁTKÉ ZPRÁVY
Důležité upozornění

Hračky a nažehlovací aplikace se doprodávají . Už nelze objednat více kusů než co je skladem . Prosím neupravujte počet kusů v košíku na větší množství než co je uvedeno SKLADEM ,zboží nebude bohužel dodáno a stav položek bude upraven . O tomto kroku budete informováni . Děkuji za pochopení .

Expres ušití

Za příplatek +35% celkové ceny objednaného zboží  je možné Expres ušití věcí do 2 prac. dnů , je-li dostupná výrobní kapacita . Pokud si přejete expres ušití napište mi to do poznámky v objednávce . Cena bude upravena dodatečně .

 

Expres ušití nelze udělat na vyšívané ručníky. Pokud mám ručník na vyšití skladem, tak to možné je. Informujte se prosím předem. 

Informace k EET

Nepřijímáme platby v hotovosti,kartou,přes platební bránu ani složenkou na adresu . Objednávky je možné platit pouze převodem nebo dobírkou. Nespadáme pod elektronickou evidenci tržeb,nevydáváme EET účtenky .

NEZASÍLÁME NA SLOVENSKO

Bohužel nezasílám na Slovensko ani do jiných zemí .Obchoduji pouze v české republice. Děkuji za pochopení .

Cookies

"Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení."

PARTNEŘI
banner
banner
banner
banner

GDPR: Zásady ochrany osobních údajů

Domů » GDPR: Zásady ochrany osobních údajů


GDPR: Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Na e-shopu www.obleceni-hracky.cz jsme vždy dodržovali a nadále dodržujeme zásadu poskytovat Vám nejvyšší úroveň ochrany Vašich osobních dat a soukromí a trvale zajišťujeme, aby byly vždy splněny nejvyšší bezpečnostní standardy pro ukládání a zpracování Vašich osobních údajů. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů provádíme transparentně, v nezbytně nutném rozsahu, pro zcela konkrétní účel na konkrétní dobu a vždy legálně, v souladu se směrnicí GDPR výhradně na základě odpovídajících právních titulů.

Níže uvádíme, jak uplatňujeme pokyny uvedené v Obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR) a jaká nová práva pro Vás vznikají.

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) na e-shopu www.obleceni-hracky.cz je Jana Nováková, IČ 76287858, se sídlem J.J.Staňka 1063,Světlá nad Sázavou ,58291 (dále jen: správce).
 • Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Jana Nováková,J.J.Staňka 1063,Světlá nad Sázavou , 58291
Email: j.novakova1063@seznam.cz
Tel.: +420 604 369 740

 • Osobními údaji dle čl. 4 se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává pouze ty Vaše osobní údaje, které získal na základě Vámi provedeného vyplnění formuláře při vytváření Vaší objednávky.

 

III. Právní tituly (zákonné důvody) pro zpracování osobních údajů

 • Právní titul Zákonná povinnost ve smyslu platné legislativy a právní formy podnikání správce
 • Právní titul Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Právní titul Oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Právní titul Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR případně ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

IV. Účel zpracování osobních údajů a jejich definice dle čl. 4

 • Pro účely vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem jsou zpracovávány následně vyjmenované osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí těchto údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, v opačném případě by nebylo možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro výše uvedené právní tituly Plnění smlouvy, Zákonná povinnost, Oprávněný zájem a Souhlas za následujícím účelem:
 • Pro účely komunikace při notifikacích, upřesnění objednávky či položek objednávky zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo.
 • Pro účely doručení zboží zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje předáváme zpracovateli - přepravní společnosti - České poště,Zásilkovně.
 • Pro účely vedení daňové evidence na základě právního titulu Zákonná povinnost zpracováváme Vaše jméno a příjmení, adresu a (pokud existují a jsou Zákonnou povinností vyžadovány) rovněž firemní údaje, jako je IČ, DIČ, název firmy, fakturační adresu, jméno a příjmení kontaktní osoby.
 • Pro účely archivace dat, reklamací, vrácení a výměny zboží a případných budoucích sporů zpracováváme na základě souběhu právních titulů Zákonná povinnost a Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Vaše jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail a seznam Vámi uskutečněných objednávek, ze kterého je možno sestavit i seznam u nás zakoupeného či vráceného zboží a služeb i celkovou částku, kterou jste u nás utratili.
 • V případě, že za zboží zaplatíte bankovním převodem, bude správce při párování Vaší objednávky s bankovním účtem zpracovávat na základě právního titulu Zákonná povinnost číslo Vašeho účtu spárovaného s variabilním symbolem v případě, že toto číslo bude součástí bankovního výpisu.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

V. Doba uchovávání osobních údajů

 • Správce uchovává Vaše osobní údaje na základě právních titulů či jejich souběhu následovně:
 • Na základě právních titulů Plnění smlouvy, Zákonná povinnost a Oprávněný zájem či jejich souběhu uchovává správce Vaše osobní data a účetní doklady po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tedy po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě právního titulu Souhlas, uchovává je správce po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, pro který byl souhlas udělen, nejdéle však 15 let.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže a technickým opatřením zajistí, aby nedošlo k jejich nežádoucímu obnovení ze záloh, u kterých výmaz není možný (typicky nepřepisovatelná CD/DVD).

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 • Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby třetích stran, které se:
 • zajišťují služby související s provozování e-shopu, hostingové, zálohovací či doménové služby na základě Zpracovatelské smlouvy
 • zajišťují výrobu, servis a dodávky zboží či služeb, dopravu zboží či realizaci plateb na základě Zpracovatelské smlouvy
 • zajišťují účetní a poradenské služby na základě Zpracovatelské smlouvy
 • zajišťují telekomunikační, hlídací a bezpečnostní služby na základě Zpracovatelské smlouvy
 • Správce nemá žádné obchodní vazby na třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizace a nemá v úmyslu předat do těchto zemí či organizací Vaše osobní údaje.

VII. Práva subjektu údajů

 • Obecné nařízení, stejně jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů práva. Tato práva jsou základním pilířem modelu ochrany osobních údajů v evropském prostoru, kdy harmonizují vztahy mezi subjektem a správcem. Obecné nařízení GDPR významně posiluje systém práv subjektů, oproti zákonu o ochraně osobních údajů, a to jak v aktualizaci stávajících práv, tak i řadou práv nových. GDPR tedy významně povyšuje práva Vás - subjektu údajů - a přidává či modifikuje následující práva:

 

 • Právo na přístup k vlastním osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Právo opravu či doplnění vlastních osobních údajů dle čl. 16 GDPR.
 • Právo na výmaz vlastních osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo na omezení zpracování vlastních osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost vlastních osobních údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, a to včetně profilování.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělil/a na základě právního titulu Souhlas.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, měl by správce zvážit, zdali nejde o okolnost, kterou je nutné ohlásit dozorovému úřadu, resp. oznámit subjektu údajů. Tyto povinnosti nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

 • Správce prohlašuje, že přijal, zavedl a udržuje vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že přijal, zavedl a udržuje vhodná technická opatření k zabezpečení úložišť osobních údajů v listinné i elektronické podobě
 • Správce prohlašuje, že přijal, zavedl a udržuje metodiku pro případ porušení zabezpečení a případně úniku dat, včetně informativní povinnosti.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, a to za kontrolovaných podmínek.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z našeho internetového obchodu jste s námi uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a současně potvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů, jsou pro Vás srozumitelné a že je v plném rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn v návaznosti na nové legislativní, procesní či firemní změny tyto podmínky změnit. Novou verzi Podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na těchto internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou pro tento účel správce ve svých systémech eviduje.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

 

Facebook
copyright © Obchůdek u Jany | mapa stránek | online: 20 | přístupů: 4232413 | sestaveno za: 0.062s | design&css: Studio Kružítko | hosting&programming: speedweb.cz